ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α/Α: 16

  • Ιδιότητα: Μέλος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

  • Εκπαιδευτής Σκύλων
  • Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων

Πληροφορίες:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
- Βασική Υπακοή
- Καθήκοντα ασφαλείας
- Άρνηση τροφής
- Agility
- Εκδρομές και δραστηριότητες

Photos: